Quant a

1a. i 2a. generació a la família.

Ens encanta el nostre ofici, el tracte amb la gent. Poder trobar solucions adequades a cada circumstància. Donar servei públic en tot allò que ens demaneu. El grup Joan i Mari està present a Igualada i a Vilanova del Camí.