Menjador


Menjador/ Saló Mod. YOKO 1

Composició:
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 2

Composició:
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 3

Composició:
 • Taula Auxiliar
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 4

Composició:
 • Taula Auxiliar
 • Detall obertura
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 6

Composició:
 • Taula cantre
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 7

Composició:
 • Taula menjador
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 8

Composició:
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 9

Composició:
 • Moble  modular
 • Vitrina-taula centre
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 10

Composició:
 • Moble  modular
 • Vitrina-taula centre 
  

Ho vols? contacta

 

Menjador/ Saló Mod. YOKO 11

Composició:
 • Moble  modular
 • Vitrina-taula centre
 • Detall obertura
  

Ho vols? contacta

 

Menjador/ Saló Mod. YOKO 12

Composició:
 • Moble buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 13

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 14

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 15

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
 • Taula centre
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 16

Composició:
 • Modular Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 17

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular paret
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 18

Composició:
 • Moble TV amb rodes  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 19

Composició:
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
 • Taula centre
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 21

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 22

Composició:
 • Taula 4
 • 4 cadires
 • Vitrina
 • Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 23

Composició:

 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 24

Composició:
 • Modular Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 25

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 26

Composició:
 • Taula 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 27

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 28

Composició:
 •  Buffet  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 291

Composició:
 • Moble modular TV
 •  
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 30

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 31

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Modular Buffet
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 32

Composició:
 • Taula 
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 33

Composició:
 • Modular Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 34

Composició:
 • Modular Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 35

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 36

Composició:
 • Moble TV
 • Vitrina
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 37

Composició:

 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 38

Composició:
 • Moble TV  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 39

Composició:
 • Taula
 • 4 cadires
 • Prestatgeria  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 40

Composició:
 • Moble TV
 • Taula centre
 • Taula
 • 4 cadires
 • Modular paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 41

Composició:
 • Taula
 • 4 cadires
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. YOKO 42

Composició:

 • Vitrines
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 1

Composició: Mobles Modular
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 2

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula central Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 3

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 4

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 5

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula central Rectangular
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 6

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula central Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 7

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 8

Composició: Mobles Auxiliars

 • Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 9

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Modular paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 10

Composició: Mobles Auxiliars
 • Moble modular Moble TV
 • Modular paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 11

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador
 • Vitrina
 • Taula central Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 12

Composició: Mobles Auxiliars

 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 13

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 14

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Modular paret
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 15

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador mirall
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 16

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador mirall
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 17

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Modular paret
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 18

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Modular paret
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 19

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador
 • Vitrina X2 . X3
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 20

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador
 • Vitrina
 • Taula central Rectangular
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 21

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 22

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 23

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble 
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 23

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 25

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Taula Auxiliar Rectangular
 • Prestatgeria
 • Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 26

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina paret
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ Saló Mod. Moon 27

Composició: Mobles Auxiliars
 • Aparador Moble TV
 • Vitrina
 • Prestatgeria
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló MODEL-302-ROBLE-1

Composició: 
 • Aparador 
 • Vitrina
 • Taula
 • 4 Cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 334 MANGO-GRAFITO

Composició: 

 • Modular TV
 • Vitrina 
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 336 ARTIC

Composició: 

 • Buffet  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 342 CAMBRIANT

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 346 SOUL BLANCO ROBLE

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • Vitrina
 • Sofà
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 348 ARTIC SOUL BLANC

Composició: 

 • Taula
 • 4 cadires
 • Buffet
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 349 MANGO SOUL BLANC

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Prestatgeria
 • Taula
 • 4 cadires
 • Taula auxiliar rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 352 ARTICS OUL BLANC

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Taula auxiliar rectangular
 • Modular de paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 357 SOUL BLANC ROBLE

Composició: 

 • Escriptori
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 359 MANGO

Composició: 

 • Escriptori
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 360 CAMBRIAN

Composició: 

 • Escriptori
 • Aparador
 • Vitrina
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 304 ARTIC 2

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • Aparador
 • Taula
 • 4 cadires
 • Modular de paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 304 ARTIC 1

Composició: 

 • Taula
 • 4 cadires 
 • Sofà
 • Taula auxiliar rectangular
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 309 ROBLE SOUL BLANC

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • Sofà
 • Taula auxiliar rectangular
 • Modular de paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 307 MANGO 1

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Modular de paret
 • Vitrina
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 308 ROBLE 1

Composició: 

 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 323 SOUL BLANC

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • 2 vitrines
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 320 MANGO 1

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • Modular de paret
 • Taula
 • 4 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 325 MANGO GRAFIT

Composició: 

 • Buffet
 • Modular de paret
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 330 SOUL BLANC ARTIC

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Buffet
 • Vitrina
 • Modular de paret
 • Taula
 • 2 cadires
  

Ho vols? contacta

Menjador/ MON20 Saló COL·LECCIÓ MON 20 MODEL 331 CASMBIAN SOUL BLANC 

Composició: 

 • Aparador moble TV
 • Modulador de paret
 • Taula
 • 2 cadires
  

Ho vols? contacta

rel=”lightbox”