AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE DADES I GESTIÓ DE COOKIES

 

Mobles Joan i Mari S.L

www.moblesjoanimari.com està administrada per: Mobles Joan i Mari S.L  Carrer Papa Joan XIII, 5-7  –  08788 Vilanova del Camí.
E-mail: joanimaricentral@hotmail.com – Tel. (+34) 93-805 50 72

En accedir al nostre web s’accepta que MOBLES JOAN I MARI S.L no es responsabilitza de cap dany, directe o indirecte, derivat de l’accés i/o l’ús del web.

MOBLES JOAN I MARI S.L  s’esforça per incloure informació precisa i actualitzada a la pàgina web. Malgrat això, i eventualment, aquesta informació pot ser errònia o incompleta. MOBLES JOAN I MARI S.L no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en el contingut de la seva pàgina web.

La marca MOBLES JOAN I MARI i el seu logotip son propietat exclusiva de MOBLES JOAN I MARI S.L.  L’accés no implica en cap cas llicència de cap tipus per a la seva reproducció i/o distribució, prohibides excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de MOBLES JOAN I MARI S.L

Els drets d’autor del material contingut en aquesta pàgina web és propietat de MOBLES JOAN I MARI S.L  i no pot ser utilitzat excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de MOBLES JOAN I MARI S.L

De les visites que rep la nostra pàgina web, el servidor en reconeix automàticament: l’adreça IP, data i hora d’entrada i sortida del web i els fitxers que has baixat.

Les dades personals que ens facilitis seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre (Llei Orgànica de Regulació del Tractament Autoritzat de les Dades de Caràcter Personal) i amb la resta de la normativa concordant vigent a Catalunya.

Només arxivem aquelles dades que se’ns proporcionen voluntàriament. Aquestes dades només seran utilitzades per a enviar informació sobre qualsevol tema, activitat o esdeveniment relacionats amb MOBLES JOAN I MARI S.L

Si no desitges rebre aquesta informació et preguem que ens ho comuniquis per escrit a

 

MOBLES JOAN I MARI S.L

Dpt. Att. al Client
Carrer Papa Joan XIII, 5-7  08788 Vilanova del Camí.
E-mail: joanimaricentral@hotmail.com
Tel. (+34) 93-805 50 72

 

El lloc web de www.moblesjoanimari.com  pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per desenvolupar determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

 

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única fi de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.